Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA

Kategori: Uncategorized

Elektrik Ölçümleri

TOPRAKLAMA KONTROLÜ Elektrik akımının oluşması, iki nokta arasında birpotansiyel farkının olmasına bağlıdır. Elektrik kazalarında, faziletkeninin bir diğer iletken yüzeyle teması, hata akımının oluşmasına… Detay ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK KONTROLÜ Günümüzde ticari-endüstriyel faaliyetlerin çokbüyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarakkullanılmaktadır. Bu bağlamda, elektrik tesisatın periyodik kontrolü,.. Detay PARATONER KONTROLÜ Yıldırım, bulut ile yer arasındaki elektrikyüklerinin …

Ortam Ölçümleri

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ Gürültü, aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü olup,işyerlerinde karşılaştığımız mesleki tehlikelerdendir. Dünyada veülkemizde, meslek hastalıkları arasında en yaygın olanı, gürültü nedenli… Detay AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görselişlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanıoluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli… Detay TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ İnsan titreşimi, titreşen yüzeyler ile direk …

Periyodik Teknik Kontroller

Asansör Periyodik Muayene İnsan, canlı ve yüklerin taşınmasındakullanılan asansör, yürüyen merdiven vb. tertibatların can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını… Detay Teknik ve Elektriksel Ölçüm İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre, ekipmanların periyodik muayenesi kapsamında, Yöncert Muayene, alanında deneyimli mühendis… Detay Basınçlı Kap ve Tesisatlar 6331 sayılı “İş Sağlığı ve GüvenliğiKanunu” …

Belgelendirme Hizmetlerimiz

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ISO; Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100 kadar ülkeninoluşturduğu bir Uluslararası Standart Örgütü (InternationalStandardization Organization )’dür….. Detay ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi TS EN ISO 13485 standardı TS EN ISO 9001 standardı ve proses yaklaşımı modeli temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standardıdır. Detay …

Yalıtım (İzolasyon) Direnci Ölçümleri

Yalıtım, veya izolasyon direnci ölçümlerinden elde edilen sonuçların yüksek çıkması, ölçüm yapılan yerin veya ekipmanın yalıtımının iyi olduğunu gösterir. Yalıtkanlık değeri, yalıtkanlık direncini ölçmek için uygulanan gerilimin bin ohm ile çarpılması ile elde edilen değerden düşük olmaması gerekmektedir. Eğer yalıtkanlık değeri düşük çıkmışsa, elektrik tesisatının sağlıklı olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. …

PANO UYGUNLUK KONTROLÜ

Sürekli olarak işletme altında olan elektrik panolarının kesintisiz enerji sağlaması ve iş güvenliği kapsamında tehlike oluşturabilecek durumları ortadan kaldırma adına periyodik olarak kontrolleri büyük önem arz etmektedir. Elektrik kontağı olarak geçiştirilen yangın oluşumları çoğunlukla buradaki göz ardı edilen sebeplerden meydana gelmektedir. Elektrik panolarında alınacak önlemlerle doğrudan ya da dolaylı dokunmadan dolayı oluşabilecek elektrik çarpmaların, aşırı …

KATODİK KORUMA KONTROLÜ

Çevremizde bulunan metal yapıların birçoğu hava ya da suyla temas ettiğinde korozyona uğrar. Korozyon ise metal ve alaşımların bulundukları ortamda kimyasal/elektrokimyasal reaksiyon sonucu metalik özelliklerini yitirmeleri ve aşınmaları olarak tanımlanır. Korozyon, iş güvenliği ve çevresel boyut olarak ele alındığında çok ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Metal ve alaşımların izolasyon maddesiyle kaplanması tek başına korozyonu engelleyememektedir. Yeraltı ve …

PARATONER KONTROLÜ

Yıldırım, bulut ile yer arasındaki elektrik yüklerinin hızlı deşarj olma olayıdır. Yıldırım oluşma esnasında, doğrudan ve/veya dolaylı etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için yıldırımdan korunma sistemleri kullanılmaktadır.  Yıldırımdan korunma sistemleri (paratoner, faraday kafesi vb.) kurulu olduğu her türlü alan, bina ve tesisleri yıldırımdan kaynaklı zararlı etkilere karşı koruyan yapılardır. Yıldırımdan korunma sistemleri kısaca …

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGUNLUK KONTROLÜ

Günümüzde ticari-endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, elektrik tesisatın periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar düşünüldüğünde, elektrik iç tesisatın ve tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipman, bileşen ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirmektedir. Elektrik …

TOPRAKLAMA KONTROLÜ

Topraklama neden gereklidir? Elektrik akımının oluşması, iki nokta arasında bir potansiyel farkının olmasına bağlıdır. Elektrik kazalarında, faz iletkeninin bir diğer iletken yüzeyle teması, hata akımının oluşmasına neden olur. Bu hata akımı, kısa devre gücüne bağlı olarak ölümlere, yaralanmalara ve beraberinde büyük maddi hasarlara yol açabilir. Topraklama, bu gibi bir durumda maruz kalınan temas gerilimini düzenleyerek …