Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/u6812376/public_html/wp-content/uploads ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi | Yöncert Belgelendirme
Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

21. asrın cevap aradığı soru insanın daha sağlıklı ve uzun ömürlü
nasıl yaşayabileceğidir.  2000 yılıyla beraber başladığı kabul edilen
bioekonomik dönemin bütün sektörün yeni arayışlarında etkili olacaktır.
Her türlü doğal ya da yapay zararlı etkenlerin insandan uzak tutulması
kaygısı bütün dünyayı yeni arayışlara ve düzenlemelere
yönlendirmektedir. IATF 22000 Gıda ve Ev Hijyeni sektörlerindeki insan
odaklı arayışlar ve yeniliklerin anlamını bulduğu uluslar arası bir
uygulama dilidir.

IATF 22000 nedir?

IATF’nun yayınladığı 22000. standarttır. Gıda ve ev hijyeni güvenliği
alanında yasal zorunluluklar, üretici ve dağıtıcı sorumlulukları ve bu
esnada yaşanabilecek olağanüstü hallere müdahaleleri, tüketicinin
korunmasına dönük bütün uygulamaları içeren izlenebilirlik esaslı bir
uygulama standardıdır.

Yukarıda görüldüğü üzere son halkadan başa doğru sağlanan
izlenebilirlik, üreticiden tüketiciye kadar herkesin sorumluluklarını
eksiksiz yerine getirme, getirmediği takdirde sonuçlarına katlanmayı
mümkün kılar. İletişim imkânlarının oldukça yaygınlaşması sebebiyle
kazai bir durumda sonuçların daha da kötüye gitmemesi için birçok
tedbirler alınabilir ve korkunç sonuçların önüne geçilebilir. IATF 22000
üretenin, satanın ve kullananın bir bütünün parçaları olduğu fikrinden
hareketle yapılan çalışmalarla ulaşılmış bir sonuçtur.

ISO 22000 birçok ülkedeki yasal zorunlulukları da dikkate alarak
hazırlandığından üretilen mal ve hizmetlerin uluslar arası zincirle daha
hızlı dolaşımına katkı yapan bir etkiye sahiptir bu yüzden gıda ve ev
hijyeni alanında faaliyet gösteren organizasyonların ISO 22000
esaslarına göre çalışmaları ve bunu akredite bir sertifikayla dünyaya
deklare etmeleri durumunda daha geniş kitlelere ulaşmalarına katkı
yapacaktır.

İçerik :

1.     Kapsam

2.     Atıf yapılan standartlar

3.     Terimler ve tarifler

4.     Kalite yönetim sistemi

4.1  Genel Şartlar

4.2  Dokümantasyon Şartları

4.2.1       Genel

4.2.2       Kalite

4.2.3       Doküman Kontrolü

5.     Yönetimin Sorumluluğu

5.1  Yönetimin taahhüdü

5.2  Gıda güvenliği politikası

5.3  Gıda güvenlik yönetimi sisteminin planlanması

5.4  Sorumluluk ve yetki

5.5  Gıda güvenliği lideri

5.6  İletişim

5.6.1       Dış iletişim

5.6.2       İç iletişim

5.7  Acil durumlara hazırlıklı olma ve cevap verme

5.8  Yönetimin gözden geçirmesi

5.8.1       Genel

5.8.2       Gözden geçirme girdileri

5.8.3       Gözden geçirme çıktıları

6.     Kaynak Yönetimi

6.1  Kaynakların Temini

6.2  İnsan Kaynakları

6.2.1       Genel

6.2.2       Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim

6.3  Altyapı

6.4  İş ortamı

7.     7.Güvenli ürünlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi

7.1  Genel

7.2  Önşart programlar (PRPs)

7.2.1       Genel7.2.2 PRPs

7.2.2       Operasyonel önkoşul Programları

7.3  Tehlike Analizini Gerçekleştirmek için Ön Basamaklar

7.3.1       Genel

7.3.2       Gıda Güvenliği Takımı

7.3.3       Ürün Özellikleri

7.3.3.1   Çiğ materyaller, ingredientlerve ürüne temas eden materyaller

7.3.3.2   Son ürünlerin özellikleri

7.3.4       Amaçlanan Kullanım

7.3.5       Akış şemaları, proses basamakları ve kontrol tedbirleri

7.3.6       7.3.5.1Akış şemaları

7.3.7       7.3.5.2 Proses basamaklar ve kontrol tedbirlerinin tanımlanması

7.4  Tehlike analizi

7.4.1       7.4.1Genel

7.4.2       Tehlikelerin tespiti ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesi

7.4.3       Tehlikelerin değerlendirilmesi

7.4.4       Kontrol tedbirlerinin seçimi ve değerlendirilmesi

7.5  OperasyonelÖnkoşul Programlarının (PRPs) Oluşturulması

7.6  HACCP PlanınınOluşturulması

7.6.1       HACCP planı

7.6.2       Kritik kontrol noktasının belirlenmesi

7.6.3       7.6.3Kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin belirlenmesi

7.6.4       Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistem

7.6.5       İzleme sonuçları kritik limitleri aştığında gerçekleştirilecek faaliyetler

7.7  Önkoşul programları ve HACCP planını belirten dokümanların ve ön bilgilerin güncellenmesi

7.8  Doğrulamanın planlanması

7.9  İzlenebilirlik sistemi

7.10       Uygunsuzluğun kontrolü

7.10.1    Düzeltmeler

7.10.2    Düzeltici faaliyetler

7.10.3    Olası güvenli olmayan ürünlerin ele alınması

7.10.3.1 Genel

7.10.3.2 Teslim için Değerlendirme

7.10.3.3 Uygunsuz ürünlerin elden çıkarılması

7.10.4    Geri Çekme

8.     Geçerlilik, doğrulama ve GGYS’nin iyileştirilmesi

8.1   Genel

8.2   Kontrol tedbiri kombinasyonlarının geçerliliği

8.3   İzleme ve Ölçmenin Kontrolü

8.4   GGYS doğrulama

8.4.1       İç denetim

8.4.2       Ayrı ayrı proseslerin doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi

8.4.3       Doğrulama aktivitelerinin sonuçlarının analizi

8.5          İyileştirme

8.5.1       Sürekli iyileştirme

8.5.2       GGYS’yi güncelleme