Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/u6812376/public_html/wp-content/uploads ISO 14001 | Yöncert Belgelendirme
Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA

ISO 14001

ISO 14001

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz
olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel
kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç
çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile
kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

GLOBAL PAZAR VE SAYGINLIK

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla
ölçülmektedir. Tarih boyunca insanlığın tüm uğraşı özünde yasam
kalitesini yükseltmek adına olmuştur.

TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ VE İHTİYAÇLARI

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde
karşılanmasının yansıra, kendisine yasadığı çevreye ve dünyasına değer
verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu
sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini
kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli
iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu
gerçeğini ortaya çıkarmıştır

NEDEN ISO 14001?

Çevre Yönetim Sisteminin firmalarda uygulanmasının amacı;

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
 • Çevresel performansın artırılması
 • Uluslararası rekabette avantaj sağlaması
 • Firma itibar ve Pazar payının artırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karsı
  hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb.          olayların
  azaltılması
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilebilirliğinin sağlanması
 • Kanunlara uygunluğun kanıtlanması
 • İndirgenmiş masraflar
 • Çevreye duyarlı pazarlara girebilme imkânı