Error: Your upload path is not valid or does not exist: /home/u6812376/public_html/wp-content/uploads CE Danışmanlığı ve Sertifikasyonu | Yöncert Belgelendirme
Üçevler Mh. Ritim Sk. No:9/1-2 Nülüfer / BURSA

CE Danışmanlığı ve Sertifikasyonu

CE Danışmanlığı ve Sertifikasyonu

CE Markalama Nedir?

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa’ya Uygunluktur”.

CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere
vurulur. 22 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün
AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi
zorunluluğu bulunmaktadır.

CE bir kalite markası bir güvenlik markası değildir. CE işareti ile
ilgili yönetmelikler ve standartlar ürünün güvenliği ile ilgili şartları
tanımlamıştır performans şartları gereksinimler içinde yoktur.

CE işareti taşıyan bir ürün ilgili AB Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinin
Temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını gösterir. Her
Yönetmelikte bulunan temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri (Zorunlu
Koşullar) bu kapsama giren tüm ürünler tarafından karşılanmak
zorundadır. Zorunlu koşullar İnsan sağlığı ve güvenliği, çevre, evcil
hayvanlar ile dost ürünler piyasada bulunması için hazırlanmıştır.

CE işareti bir belge değildir bir kurumdan alınmaz her zaman üretici
tarafından ürün üzerine vurulur ve üreticinin uygunluk beyanı olmadan
ürüne CE işareti vurulamaz. CE işareti, endüstriyel ürünlerin AB Ortak
pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir. Hiçbir Ortak
Pazar ülkesi CE işareti taşıyan bir ürünün piyasa arzını engelleyemez.

CE işaretinin kendine has bir formatı vardır. “Chinese Export”,
“Cheer Excellence” gibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC “CE
İşaretlemesi Yönetmeliği” ürünlerin üzerine CE işaretin nasıl
vurulacağını, hangi şartlara haiz olması gerektiğini ve formatı
konusunda bilgi vermektedir. Bu yönetmeliğin gereksinimleri tüm Yeni
Yaklaşım Yönetmeliklerinin eklerinde tanımlanmıştır ve entegre hale
getirilmiştir.

Türkiye’deki Durum ve Aşamaları

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğini tesis eden
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, sanayi ürünleri ve işlenmiş
tarım ürünleri ticaretinde AB ile aramızda gümrük vergileri, eş etkili
vergiler ve miktar kısıtlamaları 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren
kaldırılmış ve bahse konu ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Türkiye,
AB’nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır.

4703 sayılı  “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun”, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir.

İlgili Temel Yönetmelikler Yayımlanmıştır.

•Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik“

•CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”

•”Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”